• Lied van Harderwijk

  Op 6 januari 2016, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Harderwijk is het Lied van de Stad gezongen door de 13-jarig Harderwijker Marc Gonkel.

   

  Harderwijk | Het Lied van de Stad

  (Tekst & Muziek: Willem Gunneman)

   

  Ik ken aan de boorden

  Van water en meer

  Een stad met allure

  En pracht van weleer

  Op een steenworp afstand

  Van bossen en groen

  Waar de koeien nog grazen

  En ieder seizoen

  Het verhaal van een stad klinkt

  Dat iedereen kent

  Een stad waar je eens

  En altijd Welkom bent

   

  Refrein:

  Ik zing mijn lied

  En mijn zinnen die juichen

  Het lied van een stad

  Dat me blij maakt en rijk

  Een stad die omarmt

  En je even doet buigen

  Uit louter respect

  Voor mijn Stad Harderwijk

   

  Een bruisende stad

  Die je uitdaagt en speelt

  Met verleden en heden

  En niemand verveelt

  Stad van genieten

  En het goede zijn

  Van heerlijke winkels

  En feest op het plein

  Van aloude stegen

  Een groots monument

  Een stad waar je eens

  En altijd welkom bent

   

  Refrein:......

  Ik zing mijn lied

   

  Een dolfijne stad

  Waar de trots volop klinkt

  Waar een ieder van blijdschap

  zijn lied Harder zingt

  Waar klinkers verhalen

  Van toen naar verluid

  De poorten wijd open

  De stad nodigt uit

  Ontdek Harderwijk

  En beleef elk moment

  In een stad waar je eens

  en altijd welkom bent

   

  Refrein:.......

  Ik zing mijn lied

   

 • De Leukste foto 2018

  Fotowedstrijd

   

  Er zijn namens de Oranjevereniging 2 waardebonnen uitgereikt naar aanleiding van de fotowedstrijd voor prinsen, ridders en prinsessen in het Hortuspark.

  Er is een waardebon gegaan naar de zusjes:

  Lauren en Vieve Treffers

  en naar:

  Jack van Kleeff

   

  Hieronder de twee foto's met toestemming geplaatst.

   

  Gefeliciteerd!

   

   

   

 • Regels van de Kleedjesmarkt

  Regels met betrekking tot de Kleedjesmarkt (voorheen Vrijmarkt):

   

  1. De straten dienen vrijgehouden te worden in verband met doorgang van hulpverleningsvoertuigen (3.5 m breed en 4.2 m hoog). Ook zijn hier alleen kleedjes toegestaan.
  2. Kramen zijn alleen op de Vischmarkt toegestaan.
  3. Op de Boulevard is de kleedjesmarkt verboden.
  4. Het is verboden etenswaren en dranken zonder vergunning te verkopen. Deze vergunning wordt door de gemeente via Oranjevereniging verstrekt. Vergunninghouders wordt een plek toegewezen op de Vischmarkt. Op deze plaats kan niemand anders staan!
  5. Commerciële handel is verboden en wordt van de Kleedjesmarkt verwijderd.
  6. Plaatsnemen mag alleen achter de oranje krijtstrepen in de straten.
  7. Het is verboden levende dieren te verkopen.
  8. Spijkers/pennen in de grond slaan is verboden.
  9. Op 26 april mogen vanaf 18.00 uur de verkoopplekken worden ingenomen.
  10. Verkopen mag pas op 27 april vanaf 06.00 uur.
  11. Verkoopwagens zijn niet toegestaan. Uitgezonderd de vergunninghouders.
  12. Er staan op de Kleedjesmarkt vuilcontainers. Afval, overgebleven goederen en vuil dienen hierin gedeponeerd te worden.
  13. Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van politie, brandweer en organisatie op te volgen.
  14. Het deelnemen aan de Kleedjesmarkt geschiedt geheel op eigen risico. De Oranjevereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit en verkooptransacties op de Kleedjesmarkt.
  15. De Kleedjesmarkt sluit om 16.00 uur

   

   

  Dank voor uw medewerking en veel Oranjeplezier!

  Namens het bestuur van de Oranjevereniging Harderwijk

   

   

  PLATTEGROND KLEEDJESMARKT

   

 • ANBI

  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

   

  De Oranjevereniging Harderwijk is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor uw bijdrage onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar kan zijn van de inkomstenbelasting.

   

  Onderstaande gegevens zijn voor u van belang:

  1. Te naam stelling: Oranjevereniging Harderwijk
  2. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/ fiscal nummer is: 00.46.00.344
  3. Postadres: Bosboom Toussaintstraat 17, 3842 ZZ Harderwijk
  4. De Belastingdienst heeft Oranjevereniging Harderwijk aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
  5. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.
   ls een instelling door de Belastingdienst aangewezen als ANBI, dan kan een donateur giften van de inkosten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.
  6. Doelstelling van Oranjevereniging Harderwijk: De bevolking, door middel van feestelijke activiteiten, de gelegenheid bieden om hun genegenheid aan het Oranjehuis te tonen.
   De feestelijkheden worden georganiseerd de avond vóór - en op Koningsdag.
  7. Uitgangspunt van de feestelijkheden is dat het geheel een familiedag moet zijn. Dit houdt in dat er, afhankelijk van de beschikbare gelden, feestelijkheden georganiseerd worden voor alle bevolkingsgroepen.
  8. Het programma kent daarbij een aantal basiseenheden: De aubade, de Vrijmarkt, Het Kinderpark, het Oranjeconcert, veel gezellige muziek.
   Gepoogd wordt om zoveel mogelijk alle pleinen van de binnenstad te gebruiken: Het Strandeiland, Molenplein, Markt, Hortuspark, Vischmarkt.
  9. Bestuurssamenstelling: zie hiervoor het kopje: BESTUUR.
   Bestuursleden van Oranjevereniging Harderwijk worden niet beloond voor hun werkzaamheden.
   Het programma wordt in de plaatselijke kranten en op onze website gepubliceerd. Het nieuwe programma wordt half april gepubliceerd.
  10. Financiële verantwoording boekjaar 2015
 • ALV 2017

  Algemene Ledenvergadering 2017

   

  Afgelopen 5 april 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Oranjevereniging plaats gevonden in het Stadsmuseum Harderwijk.

  Na het officiele gedeelte was er de mogelijkheid om onderleiding van Corien van der Meulen, directeur van het Stadsmuseum, de expositie Maarten 't Hart en de kunst van het kijken te bezichtigen.

   

  Ook werd tijdens de vergadering officieel afscheid genomen van het bestuurslid Bert Kaasschieter.

  Dhr. Van de Linden van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) heeft als blijk van waardering voor 32 jaar trouw bestuurslidmaatschap dhr. Kaasschieter de erespeld uitgereikt, met de bijbehorende oorkonde.

  Ook de voorzitter van de Oranjevereniging Harderwijk, dhr. P.J. Sels, stond stil bij de belangrijke bijdrage die dhr. Kaasschieter heeft gehad voor de organisatie van het Oranjefeest door de jaren heen.

  De KBOV en de Oranjevereniging Harderwijk zijn dhr. Kaasschieter zeer erkentelijk voor het vele werk dat hij verricht heeft voor de Oranjevereniging.

 • Extra

  Het Vlaggenprotocol

   

   

  Voor het uitsteken van de vlag vanaf rijksgebouwen is door de minister-president in 1980 een vlaginstructie opgesteld.

  Deze instructie geldt voor zowel nationale en lokale overheden. Voor particulieren en private instellingen bestaat een dergelijke instructie niet, maar desgevraagd wordt hen geadviseerd onderstaande instructie te volgen.

  31-01 Verjaardag prinses Beatrix

  10-04 Verjaardag prinses Ariane

  27-04 Verjaardag Koning Willem Alexander

  26-04 Koningsdag

  04-05 Dodenherdenking (vanaf 18.00uur - zonsondergang, halfstok)

  05-05 Bevrijdingsdag

  17-05 Verjaardag Koningin Maxima

  26-06 Verjaardag prinses Alexia

  15-08 Formeel einde 2e wereldoorlog

  07-12 Verjaardag prinses Amalia

  15-12 Koninkrijksdag

   

  Op Koningsdag en op verjaardagen van genoemde leden van het koninklijk huis mag met oranje wimpel worden gevlagd.

  Het hijsen van de vlag geschiedt bij zonsopgang, het strijken bij zonsondergang.

  Bij het voldoende verlichten van de vlag is het toegestaan de vlag in het donker te laten hangen.

  Bij het halfstok hijsen van de vlag wordt de vlag eerst in top gehesen waarna de vlag gestreken wordt totdat het midden van de vlag de hoogte van de normale vlaghoogte heeft bereikt.

  Bij het strijken wordt de vlag eerst weer in top gehesen, waarna de vlag gestreken kan worden.

   

   

  Het Koningshuis

   

  Klik hier als u op zoek bent naar meer informatie en het laatste nieuws over ons Koningshuis

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Volkslied 'het Wilhelmus'.

   

  Bekijk hier ons Nederlandse Volkslied 'het Wilhelmus'.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Voel je betrokken

Oranjevereniging Harderwijk © 2016 | Alle rechten voorbehouden Fotografie : o.a. Anneke Immink | Website en ontwerp : i.o.v. Oranjevereniging Harderwijk

Oranjevereniging Harderwijk

Contact Informatie

Oranjevereniging Harderwijk © 2016 | Alle rechten voorbehouden

Fotografie : o.a. Anneke Immink | Website en ontwerp  i.o.v. Oranjevereniging Harderwijk

 

Oranjevereniging Harderwijk